NeovisionNovinky[Řešení]ProduktyPodporaO nás
*Řešení
*OPAS
*DIAMES
*GlassDrop
*Jetty
*MESCUT
*ProfEx
*SurfScan
*Protractor
*Helios
*MesTool
*OPTAN
*RoboWeld
*GillCheck
*RangeScan
*VisInspect
*Amoeba
*WheelScan
*FrontEnd
*De-Montes
*ALAS
*CLoPeMa
>Scolio-See
Domů
Sekce
Nahoru
E-mail

Scolio-See

Systém zpracování 3D obrazu pro skoliózu

SCOLIO-SEE je nová technologie pro pomoc lékařům při diagnostice a monitorování skoliózy. Bude poskytovat lékařům nové objektivní údaje a nový pohled na diagnostiku a monitorování skoliózy u každého pacienta. Za tímto účelem bude vytvořena databáze zahrnující rentgenové snímky, topo-grafická měření povrchu zad a klinické údaje o minimálně 150 pacientech s různými druhy skoliózy a s různou mírou její závažnosti.

SCOLIO-SEE

SCOLIO-SEE vytvoří pro každého pacienta bijektivní model z 2D do 3D propojující vnitřní deformaci páteře s deformací vnějšího povrchu zad tím, že kombinuje snímek povrchu zad s rentgenovým snímkem pořízeným při první návštěvě. Vytvořený model vztahu mezi vnitřní a vnější deformací by měl umožnit sledování vývoje zakřivení páteře při každém vyšetření, a to pouze na základě analýzy změn na povrchu zad.

Technologie SCOLIO-SEE bude mít celkově významný dopad na konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků z průmyslu lékařské techniky a lékařského vybavení, na bezpečnost a dostupnost lékařských nástrojů používaných evropskými lékaři a na zdraví dětí léčených se skoliózou.

SCOLIOSIS

Výzkum vedoucí k těmto výsledkům je podporován Evropskou unií v Sedmém Rámcovém Programu grantem číslo FP7-SME-2012-1-315217.

www.scolio-see.eu