NeovisionNovinky[Řešení]ProduktyPodporaO nás
*Řešení
>OPAS
*DIAMES
*GlassDrop
*Jetty
*MESCUT
*ProfEx
*SurfScan
*Protractor
*Helios
*MesTool
*OPTAN
*RoboWeld
*GillCheck
*RangeScan
*VisInspect
*Amoeba
*WheelScan
*FrontEnd
*De-Montes
*ALAS
*CLoPeMa
*Scolio-See
Domů
Sekce
Nahoru
E-mail

OPAS

Přesné 2D optické měření v zadním osvětlení

Technologie OPAS kombinuje principy měření spolu s metodami zpracování obrazu pro analýzu a vyhodnocení rozměrů a poloh rovinných 2-D tvarů. Ačkoliv byla technologie původně navržena pro vyhodnocení a nastavování obráběcích nožů, lze ji použít pro měření tvarů jakýchkoliv jiných neprůhledných objektů a je ideálním řešením pro zautomatizování ručních profil projektorů se zadním osvětlením.

Kamera a osvětlovací jednotka Uživatelské rozhraní programu OPAS

Systém OPAS se skládá z osvětlovače, speciální optiky, kamery, PCI digitizéru, počítače PC a programu pro zpracování obrazu a vyhodnocení tvaru běžícího pod operačním systémem Windows 95/NT.

Obrázek součástky osvětlené zezadu je nasnímán, zpracován a změřen

Objekt osvětlený zezadu telecentrických osvětlovačem je promítnut přes objektiv do digitální kamery, kde je zachycen. Diskrétní obraz je převeden na videosignál který je v počítači zdigitalizován pomocí kvalitního PCI digitizéru zaručujícího správnou synchronizaci řádek obrazu s minimálními odchylkami. Z digitálního obrazu je poté metodou subpixelového dohledávání nalezen obrys objektu s přesností asi 0.2 pixelu (tj. 0.001 mm pro zorné pole 4.5 x 3.5 mm).

Měření je prováděno přímo v každém bodu obrysu, nebo na křivkách (čáry, oblouky), automaticky nalezených v obraze. Poloměry, vzdálenosti od definovaných kót a úhly mohou být změřeny ještě s vyšší přesností dosahujících až 0.05 pixelu (tj. 0.0003 mm při zorném poli 4.5 x 3.5 mm), jestliže jsou v zorném poli zachyceny dostatečně velké části křivek.

Uživatelské rozhraní programu pod OS Windows 95/NT překládá výsledky měření přímo přes živý obraz z kamery s frekvencí více než 15 snímků za sekundu (90MHz Pentium) pro jednoduché tvary složené z čar. Frekvence klesá na asi 10 snímků za sekundu pro složitější scény obsahující kromě čar i oblouky. Použitá architektura klient-server využívající DDE dovoluje zvolit z cca 10 různých měřících módů. Technologie OPAS může být snadno přizpůsobena požadavkům zákazníka.

Další informace o technologii OPAS získáte z našich informačních materiálů.