NeovisionNovinkyŘešení[Produkty]PodporaO nás
*Produkty
*DT
*EPIX
*SONY
*PixeLINK
*Panoramic
  *PanoShip
  *Zrcadla
  *Držáky
*OBR
  *Práce s OBR
  *Obrázky
  *Specifikace
  *Upgrade
  *A3 sada
  *Koupit OBR
  *Registrace
>OBR Pharma
*MicroFocus
  *Aplikace
  *SDK
*Ceník
Domů
Sekce
Nahoru
E-mail

OBR Pharma

Rozpoznávání Braillského písma na lékových krabičkách

Pro uspokojení poptávky ve farmaceutickém průmyslu Neovision vyvinul nový software, který dokáže najít a rozpoznat Braillský text vytištěný na lékových krabičkách pomocí standardního A4 nebo A3 skeneru.

Ukázka lékové krabičky
Příklad lékové krabičky s vytlačeným Braillským textem

Podle nových norem Evropské Unie 2004/27/EC je nutné na lékových krabičkách uvádět název léku a dávku nejen standardním textem, ale i Braillským písmem. OBR Pharma je software pracující pod OS Windows, který používá standardní TWAIN A4 nebo A3 skener, dokáže najít a rozpoznat Braillský text vyražený na lékových krabičkách a slouží k předvýrobní kontrole nebo ke kontrole správnosti Braillského písma na hotových krabičkách.

Kromě rozpoznávání Braillova písma ze zadní strany lékové krabičky, software umožňuje skenovat a rozpoznat Braillský text i z přední strany lékovek, z BMP nebo PNG obrázků krabiček a dokáže rozpoznat i Braillské písmo z PDF souboru, který může sloužit jako tisková předloha pro Braille před začátkem výrobního procesu. OBR Pharma tak umožňuje zkontrolovat jak správnost výrobní předlohy, tak i kontrolu správnosti Braillského písma na hotovém výrobku.

Aplikace OBR Pharma
Obrázek z aplikace OBR Pharma s rozpoznaným Braillským textem

OBR Pharma navíc kromě vyhledání a rozpoznání dokáže automaticky kontrolovat správnost Braillského textu a po vyhodnocení generovat zápis kontroly. Software je navíc modulární a umožňuje tak uživateli volit mezi různými formáty vstupních dat a užití různých metod vyhodnocování Braillova písma. Další moduly mohou být na vyžádání do softwaru přidány.

Software se řídí standardy Evropské Unie 2004/27/EC a IADD BANA Braille standardy.

Další informace můžete nalézt v OBR Pharma letáku, nebo můžete shlédnout instruktážní video OBR Pharma.

PDF file Leták k OBR Pharma
(302 kB PDF file)

AVI file Instruktážní video o OBR Pharma (1280x1024)
(21700 kB kB AVI file)

Demo verze

Pro otestování funkčnosti programu OBR Pharma nabízíme zdarma ke stažení jeho demo verzi. Tato verze obsahuje veškerou funkčnost plné verze, s vyjímkou rozpoznaného Braillského textu, který je zachován pouze v náhledu na nasnímanou krabičku a pro další zpracování je nahrazen opakujícím se textem "DEMO". Dále nabízíme ke stažení několik nasnímaných vzorků krabiček pro otestování produktu bez připojeného skeneru.

MSI file Instalátor OBR Pharma Demo 1.0
(2800 kB kB MSI file)

ZIP file Ukázkové obrázky
(21500 kB kB ZIP file)

Kontaktujte nás na e-mailu pharma@neovision.cz