NeovisionNovinkyŘešení[Produkty]PodporaO nás
*Produkty
*DT
*EPIX
*SONY
*PixeLINK
*Panoramic
  *PanoShip
  *Zrcadla
  *Držáky
*OBR
  >Práce s OBR
  *Obrázky
  *Specifikace
  *Upgrade
  *A3 sada
  *Koupit OBR
  *Registrace
*OBR Pharma
*MicroFocus
  *Aplikace
  *SDK
*Ceník
Domů
Sekce
Nahoru
E-mail

Práce s OBR

Jednoduché ovládání

Proces snímání je jednoduchý a rychlý. Během jednoho snímání můžete zpracovat obě strany dokumentu. Snímání se spouští stiskem tlačítka SCAN. Za méně než 30 sekund je získaný text zobrazen na obrazovce. Můžete pokračovat ve snímání další stránky dokumentu nebo ihned začít zpracovávat text.

Zpracování Braillských dokumentů pomocí OBR

Informace zapsaná Braillovým písmem z krátkého dopisu i kompletní knihy může být takto snadno přenesena do počítače, dokonce i když vůbec neznáte Braillovo písmo.

Kompletní snímání a dekódování A4 stránky trvá do jedné minuty. Můžete si vybrat mezi jednostrannými a dvojstranným tisky, mezi snímáním jedné nebo více stránek a mezi různými velikostmi Braillských znaků. Jestliže jste položili dokument do skeneru opačně, můžete výsledek snadno opravit pomocí tlačítek SWAP a ROTATE bez nutnosti znovu snímat.

Kopírování starých knih v Braillově písmě

Rozpoznávání funguje velice dobře i když jsou snímány Braillské dokumenty nízké kvality. V kombinaci se kontrolou pravopisu a dalšími funkcemi Windows lze téměř každý Braillský dokument převést do počítače.

Systém OBR lze použít spolu s libovolným typem Braillské tiskárny firmy Index pro přímé vytištění nasnímaného dokumentu. Nezávisle na jazyku nebo na použitém Braillském kódování lze pořídit přesnou kopii dokumentu.

Snímání širokých stránek

Běžná Braillská stránka s 29 řádky po 42 znacích je příliš velká pro A4. Nicméně i takovéto a větší stránky lze jednoduše snímat s použitím spojovací funkce MERGE.

Spojování dvou stránek dohromady

Nasnímáte nejprve první část velké stránky, poté v druhém snímání pomocí funkce MERGE připojíte i další část. Program sám automaticky napojí obě snímané části na sebe a zobrazí celou stránku jako celek.